RSS Feed

Wat?

0

Ken je dat moment? Als een kind je met fonkelende ogen trots vertelt over wat hij net gedaan of gezien heeft… Als een kind je iets laat zien, waar hij met veel plezier hard aan gewerkt heeft… Als je kinderen ziet genieten van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden… Deze momenten hebben iets bijzonders. Het raakt hen en het raakt jou. De betekenis van deze gebeurtenissen draagt echter verder dan dat ene moment. Het gaat om de kracht, de dynamiek die ‘leren en ontwikkelen’ heet, die hier aangesproken wordt.

 

 

Wat is talent?           

Talent is niet… Talent is wel…
Op zoek naar: wie is het beste (in vergelijking met anderen)? Op zoek naar: Wat een kind prikkelt, waarin zit zijn aandacht en energie?
Accent op prestaties: dit kind kan goed… Accent op kracht om ergens voor te gaan: dit kind doet graag…, wil graag…
Terugblikken op de reeds afgelegde weg:dit kind is/kan… Vooruitblikken op mogelijkheden/potentie: dit kind kan worden…

Wat is de talentenarchipel?
Een archipel is een verzameling van allemaal eilanden, die samen één geheel vormen. Als je goed kijkt – en sommigen hebben dit waarschijnlijk al heel snel gezien – merk je dat deze eilanden samen een mannetje vormen. Elk eiland heeft een bijzondere vorm en een bijzondere betekenis. Zo is er het taaleiland, denkeiland, muziekeiland, sameneiland, wereldeiland, beeldeiland, fijneiland, beweegeiland en ondernemerseiland. Wat er te beleven is op de eilanden, werd nog niet ingevuld. Na een korte introductie, dagen we de kinderen uit om aan te geven wat ze graag op een eiland doen, of wat ze er nog zouden willen doen. Samen komen ze op heel wat ideeën, waar je als volwassene niet aan denkt! Zelf ontdekken de kinderen met de talentenarchipel dat ze toch wel meer talenten hebben dan ze zelf denken.

De talentenarchipel werd ontwikkeld in samenwerking met Aarschotse leerkrachten, als bril om naar talenten te kijken:

–          Kijken wij (als leerkracht) wel breed genoeg naar kinderen en hun ontwikkeling? Gaat ons aanbod ruim genoeg (in de klas, in de school)?

–          Hoe krijgen we meer ‘diepgang’ in wat kinderen als talenten benoemen?

–          Hoe kunnen we dit ook naar ouders toe benoemen?

Wat is talentontwikkeling op school?

Zou het kunnen dat we door onze aanpak op grote schaal onderpresteren bevorderen? Zou het kunnen dat we nu pas beginnen te beseffen waartoe kinderen allemaal in staat zijn?

Inzetten op talent betekent dat kinderen zich mogen ontwikkelen, weten wat ze waard zijn en dit ook kunnen inzetten in een gedeeld maatschappelijk verhaal!

Drie basisprincipes voor talentdenken in onderwijs:

  1. Positieve en waarderende bril: Inzetten op talenten betekent dat we de focus van tekorten (= deficitmodel) verleggen naar het zoeken naar krachten in kinderen: kijk naar wat lukt en laat je verrassen! Het gaat er ook en misschien vooral om dat je erin gelooft dat er nog veel kan groeien…
  2. Empowerment en ownership van het kind: het kind voelt zelf aan wat hem precies aanspreekt, welke dingen hem kracht en energie geven… De rol van de omgeving wordt hierbij niet kleiner, maar krijgt een andere invulling: ze is gericht op kinderen te versterken in hun acties en intenties en de kansen te creëren die nodig zijn om te groeien. Stilstaan bij beleving en stimuleren van zelfreflectie in een veilige positieve groepsdynamiek, is cruciaal opdat kinderen zich aan elkaar durven tonen en zo ook elkaar kunnen prikkelen en inspireren.
  3. Talent is complex, meerlagig en breed betekenisvol: Talent gaat om veel meer dan een bijzondere vaardigheid of een kunstje dat een kind leerde. Het gaat om een ‘potentie die kan uitgroeien tot een bijzondere competentie’. Met een breed en uitdagend aanbod zetten we dan ook niet louter in op één talent of prestatie, maar wel op meerdere dimensies in hun onderlinge samenhang.

Besluit: motivatie en zelfbeeld: sleutelbegrippen in het ontwikkelen van talenten!

Talenten zijn voor ons geen ‘goudklompje’ dat ontdekt moet worden. Het gaat er niet om te bewijzen hoe talentvol je wel bent (fixed mindset). Wel gaat het om het op gang brengen van een groeigerichte dynamiek in kinderen (growth mindset): doorheen verschillende positieve ervaringen krijgen ze de kans om groeiende mogelijkheden in zichzelf te ontdekken: ‘dit is iets wat ik wil! Dit is hoe ik kan groeien!’

 

Meer lezen?

-          Dossier talenten op groeimee (link: http://www.groeimee.be/dossier/Talent)